Motol

 

Souřadnice: 50°4′15″ s. š., 14°20′54″ v. d.

Motol je čtvrť v Praze, nacházející se v údolí Motolského potoka na západě města. Administrativně spadá pod Prahu 5.

V Motole se nenachází, na rozdíl od jiných pražských čtvrtí, sídliště, nebo nějaká rozsáhlejší bytová zástavba. Kolem původní vesnice tak zůstaly louky, na nichž postupně vyrostla vozovna, hotel Golf, motolská nemocnice a malé sídliště Na Homolce, které je ovšem od Motola samotného poměrně daleko. Právě výše zmíněná nemocnice spolu s nedalekým krematoriem je pro celou čtvrť nejvýznamnější. Poblíž krematoria se nachází přírodní památka Kalvárie v Motole.

Na Motolském potoku byla také zřízena soustava rybníků, některé z nich slouží v zimě k bruslení a v létě ke koupání. V areálu tramvajové vozovny byla také zřízena střední škola a učiliště.

 

Památky a významné objekty :

Kaple sv. Kříže: Kaple má zvláštní historii. Na tomto místě byl původně hustý les, a když došlo k válce o rakouské dědictví ve 40. letech 18. století, bojoval zde manžel Marie Terezie, římský císař František I. Štěpán Lotrinský. Tehdy, 6. srpna 1742, jistý uherský voják štípal dříví v háji u Motola a nalezl v dubovém špalku na místě nynější kaple zarostlý křížek se dvěma příčkami a s tělem Spasitelovým. Dřevo i se zarostlým křížkem přinesl do tábora Františku Štěpánovi. Ten vzal neobvyklou památku s sebou a často ji ukazoval osobám u dvora. Další osud křížku neznáme, ale existují dvě rytiny pražského mědirytce M. Stelzla, který tuto událost zaznamenal. Když císařovna Marie Terezie přijela roku 1743 do Prahy ke korunovaci na českou královnu, ráda si prohlížela místa kolem Hradčan, kde tábořila armáda jejího chotě. A při té příležitosti položila na místě nálezu křížku základní kámen ke kapli Nalezení sv. Kříže. Při další návštěvě Prahy, 25. srpna 1754, přijela císařovna se svým chotěm a celým dvorem na vysvěcení. Obřad svěcení vykonal arcibiskup pražský hrabě Manderscheid. Poté císařští manželé navštívili kostel Panny Marie na Bílé hoře a břevnovský klášter, kde byla pro vznešené hosty připravena skvělá hostina. Roku 1761 věnovala císařovna kapli kapitál 300 zlatých, aby v ní libocký farář sloužil tři mše – první 3. května, v den nalezení sv. Kříže, druhou 14. září v den povýšení sv. Kříže a třetí v den výročí posvěcení kaple 25. srpna. Již roku 1784 však byla kaple zrušena a zpustla.

Ve zuboženém stavu ji shledal v roce 1891 jeden pražský duchovní a společně s majitelem nedalekého velkostatku V Háji Františkem Zelenkou stavbu nechali opravit za 600 zlatých. Dne 25. srpna 1892 byla znovu vysvěcena s povinností celebrovat tři mše za rok, které vedl stodůlecký farář. František Josef I. nechal vydržovat kapli z pokladny fondu rytířů řádu Marie Terezie částkou 300 zlatých, tak aby se z úroku kapitálu konaly mše.

Kostel se bohužel často stával terčem vandalů. Ještě v 80. a 90. letech 20. století byl kompletně opraven, ale barokní lavice zmizely a brána zdobená hlavičkou rokokového andělíčka byla nahrazena neodpovídajícími vraty. Dnes spadá pod farnost stodůleckou a občas se zde konají mše.

 

Historie :

Vznik Motola se datuje někam do středověku. V 17. století částečně i zde probíhala Bitva na Bílé hoře, přešly tudy bojující armády. K Praze byla tehdy vesnice připojena roku 1922 při vzniku Velké Prahy, jako její okrajová část. V roce 1938 sem byla zavedena tramvajová doprava a vybudována vozovna, po válce nárůst dopravy si vynutil modernizaci Plzeňské ulice a její pozdější přemostění tangenciální komunikací Na Vidouli - Vypich.

Za německé okupace byl na svahu pod Vypichem postaven vojenský lazaret s rozsáhlými přízemními pavilony, které až do 60. let využívala fakultní nemocnice, ustavená po roce 1945. Ta byla na konci let osmdesátých rozšířena do dnešní podoby.

 

Podívejte se na fotograf Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Motol


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz