Jinonice

 

Souřadnice: 50°3′4″ s. š., 14°21′38″ v. d.

Jinonice jsou čtvrť a katastrální území v Praze, nacházejí se v kopcovitém terénu na jihozápad od centra. Celé Jinonice patří do městského obvodu Praha 5, z toho většina katastrálního území patří k městské části Praha 5 a malá část území na západě (Nová Ves včetně retenční nádrže na Prokopském potoku) pak k městské části Praha 13. Součástí Jinonic je také historická osada Butovice.

Jinonice jsou převážně vilová čtvrť. Právě kvůli kopcům, jako jsou pražská stolová hora Vidoule (362 m) v katastru Jinonic a nedaleký Děvín, tu nebyla a není vhodná plocha pro výstavbu velkého obytného celku. V roce 1922 byly Jinonice jako okrajová čtvrť připojeny ku Praze a spolu s Košířemi a Motolem se staly součástí tehdejšího obvodu Praha XVII. Dnes jsou spíše tranzitní částí města, slouží hlavně jako spojnice mezi Jihozápadním Městem a centrem Prahy.

V Jinonicích se nacházejí významné průmyslové podniky, vzniklé již za doby Rakouska-Uherska. Areál firmy Walter, v době socializmu Motorlet byl uveden do provozu "na zelené louce" v roce 1911. Další významnou firmou byla firma TRESORIA, jejíž trezory byly v 1. třetině 20. století světovou špičkou. Historie firmy a její další rozvoj skončily jejím znárodněním komunisty a začleněním areálu firmy do tehdejší firmy Motorlet. Budovy firmy jsou dodnes zachovány těsně u železničního přejezdu v sousedství bývalého areálu Waltrovky a jsou ukázkou kultivované průmyslové architektury počátku 20. století.

Ve 30. létech 20. století si na plošině stolové hory Vidoule postavila košířská firma Srb a Štys další výrobní budovu v tehdy čistém a málo prašném prostředí, vhodném pro výrobu optiky a jemné mechaniky. Dnes v tomto areálu sídlí mj.známý internetový portál Seznam.

V 50. létech 20. století vznikl naproti Tyršově škole na místě bývalých kasáren areál tehdy přísně utajovaného vojenského vývojového ústavu VÚ 060, kde byl mj. vyvinut známý světově unikátní pasivní radar Tamara.

Kolem roku 1960 byl na rozhraní Jinonic a Butovic vystavěn rozsáhlý areál nyní již zaniklé firmy ZPA (Závody průmyslové automatizace) Jinonice. Firma Walter se přestěhovala po roce 2000 kompletně do Letňan do areálu Letova, původní území závodu bylo kompletně asanováno a plně vyčleněno pro stavbu bytových rezidencí. Firma ZPA zanikla krátce po převratu po roce 1990.

 

Historie :

Ves Jinonice pod vrchem Vidoulí je jmenována roku 1088 v zakládací listině kolegiátní kapituly na Vyšehradě společně se vsí Butovice. Ve 14. století zde byla tvrz. Později zámeček, dvůr, pivovar, cihelna. Na tehdejším zámku svého času působil jako vychovatel básník a lingvista Antonín Jaroslav Puchmajer.

 

Podívejte se na fotograf Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinonice


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz