Karlín

 

Karlín - znak

Souřadnice: 50°05′32″ s. š., 14°27′03″ v. d.

Karlín je čtvrť (katastrální území) v městské části Praha 8, mezi Libní a Novým Městem. Je vymezena oblastmi Vltava – Těšnov – úpatí vrchu Vítkov – Palmovka - Libeňský most. Obec Karlín byla založena roku 1817 na někdejším Špitálském poli, v letech 1903–1921 byl Karlín městem.

 

Památky a významné objekty :

Kostel svatého Cyrila a Metoděje: Kostel svatého Cyrila a Metoděje v Praze 8-Karlíně patří mezi největší církevní stavby v Čechách. Byl zbudován v polovině 19. století a řadí se k nejvýznamnějším architektonickým památkám, které se dochovaly z tohoto období. Kostel je postaven ve stylu pozdně románské baziliky se silně převýšenou hlavní lodí a dvěma věžemi. Půdorys je rozdělený na předsíň, tři lodi a presbytář, který je zakončen apsidou.

Karlínská synagoga: Karlínská synagoga stojí ve Vítkově ulici, postavena v novorománském slohu roku 1860 pro místní zámožnou židovskou komunitu (Karlín, německy Karolinenthal, byl do konce roku 1921 samostatným městem s převážně industriálním a komerčním zaměřením; mnoho bohatých továrníků a obchodníků zde byli právě Židé). Bohoslužby se zde konaly do 2. světové války, po válce navrácena pražské židovské obci, v 50. letech odprodána Československé církvi husitské, která budovu stavebně adaptovala pro své bohoslužebné účely a využívá ji dodnes. V zadním traktu se nachází též zimní modlitebna, která dnes slouží jako farní úřad.

Invalidovna: Invalidovna je rozsáhlý barokní objekt v Praze 8-Karlíně postavený podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731-1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizovaná je pouhá 1/9 původního projektu. Invalidovna je dnes využívána jako sídlo Vojenského ústředního archivu. Je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který dále zhoršila povodeň z roku 2002.

 

Historie :

Karlín byl založen roku 1817 a pojmenován byl na počest manželky císaře Františka I. Karolíny Augusty. Původně do jeho katastru náležel také ostrov Štvanice, který byl později připojen k Holešovicím-Bubnům. Již tehdy ale na tomto území stála vojenská invalidovna. Ta byla vystavěna v létech 1731 - 1737 jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodinami z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu.

Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním Karlíně k nejlevnějším. Proto zde také vyrostla řada závodů a obytných domů velmi rychle, na Rohanském ostrově byly vybudovány podniky a blíže k Vítkovu potom obytné domy.

Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922. Tedy později než sousední Libeň, která byla připojena k Velké Praze již v roce 1901 a musela být s Prahou spojena „oklikou“ přes Libeňský most.

V této době zde měl velký vliv průkopník české elektrotechniky František Křižík, který zde rozvíjel elektrotechnický průmysl. Roku 1907 zde byla uvedena do provozu Křižíkova elektrická tramvajová dráha, kterou však záhy z organizačních důvodů odprodal Praze.

Negrelliho viadukt a kancelářská budova Danube HouseVýznamnou stavbou čtvrti je Negrelliho viadukt, někdy též zvaný Karlínský, který spojuje Masarykovo nádraží s nádražím Bubny. V 90. letech byla tranzitní silniční doprava přemístěna blíže k Vltavě na nové Rohanské nábřeží, takže byla zklidněna Sokolovská ulice, hlavní karlínská třída.

Poválečný rozvojV 60. letech bylo v sousedství barokní Invalidovny postaveno – jako jedno z prvních – stejnojmenné panelové sídliště. Později zde přibyl hotel Olympik, jako připomínka tehdejších snah o pořádání Olympijských her.

Již první trasa metra v roce 1974 byla ukončena na území Karlína ve stanici Florenc. V roce 1990 se karlínští dočkali podzemní dráhy do centra Karlína, přilehlé pěší zóny a na sídliště Invalidovna prodloužením trasy metra B o stanice Křižíkova a Invalidovna.

V roce 2002 zcela zatopila a zdevastovala Karlín povodeň, která způsobila pád několika domů, a trvalo rok, než se zde život vrátil k normálu. Na jaře roku 2006 byla dokončena protipovodňová ochrana Karlína a Libně.

Od počátku 21. století probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Ve starém Karlíně se většinou jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. V roce 2008 rozhodl pražský magistrát o pronájmu a následném prodeji Rohanského ostrova, kde má vyrůst nové městské centrum.

 

Podívejte se na fotograf Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%ADn


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz