Vokovice

 

Souřadnice: 50°05′56″ s. š., 14°20′39″ v. d.

Vokovice jsou katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Vokovice byly připojeny k Praze roku 1922, kdy měly 2021 obyvatel. Předtím byly samostatnou obcí.

V západní části tvoří jižní hranici Vokovic s Veleslavínem významná sběrná ulice Evropská, ve východní části tvoří jižní hranici s Veleslavínem a Střešovicemi ulice Kladenská (která před vybudováním Evropské byla hlavní výpadovkou) a železniční dráha. Východní hranici, s Dejvicemi, tvoří ulice Horoměřická a přibližně pomyslná čára jejího prodloužení jihovýchodním směrem. Severní hranici s Dejvicemi a Nebušicemi tvoří přibližně Krutecký a Šárecký potok (jižně od Jenerálky a celého západního výběžku Dejvic), přičemž do území Vokovic patří navíc i zalesněná část severně od Šáreckého potoka až k zástavbě Nebušic. Západní hranice, s Libocí, prochází vodní nádrží Džbán nedaleko její hráze a směřuje přibližně severojižním směrem až k nebušické ulici U Pohádky.

 

Historie :

Původním středem vesnice byl rozsáhlý vrchnostenský dvůr u něhož se nacházelo několik hospodářských usedlostí (Fr. Holec Kronika královské Prahy a obcí sousedních). První zmínka pochází z roku 1370 a majitelem Vokovického dvoru je Svatovítska kapitula. Na počátku 15. století jsou zde dva dvory, jeden je v majetku Václava Koláčka a Jana Proudka z Brlohu, druhý dvůr vlastnilo Pražské arcibiskupství. roku 1420 se zde připomíná Wenceslaus notarius minoris civ.

1425 Václav z Bítova a Materna z Prahy na počátku husitských bouří byl Vokovský dvůr značně poničen a koncem dvacátých let 15. stol. jej kupuje Petr z Upolněšic 1445 je majitelem pražský měšťan Arnošt 1462 kupuje dvůr od Arnošta Jan Manda ze Zbyslavic (některé prameny uvádějí i rok 1469 - Kronika královské Prahy a obcí sousedících) 1471 jsou Vokovice zastaveny arcibiskupem Kunruchem a získává je Kateřina z Pakoměřic, která je drží až do r. 1492 1492 bratři Jiřík a Jan ze Svojevic od polovony 16. století se Vokovice stávají opět majetkem Pražské kapituly v roce 1570 se vedle dvora Pražské kapituly nachází i další dva dvory a vinice, které naleží pražským měsťanům ( OSN XXXI, AHMP 2048, UA TK2692) V roce 1612 jak uvadi Kniha Purkrechtní je ve vsi Wokowicz 12 poddanských usedlosti, dále kovárna a krčma která bere pivo bílé a pivo horké od jisteho pražského nákladníka. Útrapy třicetileté války se Vokovické vsi vyhnuly a tak po jejím skončení je zde evidováno 11 domů a pouze jeden pustý. Na počátku 18.století je ves začleněna do Chrášťanského panstvi a Přiznávácí fasse z roku 1713 zde zaznamenává 13 usedlostí. Josefský katastr již čítá (JK5416) osmnáct čísel popisných. Kolem roku 1800 je uprostřed návsi postavena kaplička, na kterou se vyzvanělo v případě mimořádných událostí (v roce 2006 byla kompletně opravena).

 

Podívejte se na fotograf Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokovice


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz