Pitkovice

 

Souřadnice: 50°1'16" s. š., 14°34'45" v. d.

Pitkovice jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy o rozloze 239,7 ha. Tvoří nejzápadnější část městské části Praha 22. Je zde evidováno 8 ulic a 83 adres. Žije zde 197 obyvatel.

Původně však mělo katastrální území Pitkovice rozlohu 248,5 ha. Historicky až do 19. prosince 2002 byly totiž součástí katastru Pitkovic i některé zastavěné pozemky o celkové rozloze 8,8 ha, které byly od 20. prosince 2002 převedeny do katastrálního území Křeslice.

 

Historie :

Název vznikl z označení ves lidí Pitkových. První zprávy pocházejí z roku 1234, kdy prvním doloženým vlastníkem tvrze byl Ota z Pitkova. Stejně jako Uhříněves patřila ves koncem 13. století řádu Templářů. Asi od roku 1340 byl majitelem Albert Štuk, pražský měšťan. Jeho potomci Pitkovští z Pitkovic zde sídlili do roku 1520. Po nich vlastnili sídlo Strnadové z Tryskovic, z nichž poslední, Václav Strnad je prodal roku 1589 Jaroslavovi ze Smiřic. Ten je připojil ke svému uhříněveskému panství. Po něm je získali Lichtenštejnové. Po krátké době samostatnosti po vzniku politických obcí se staly součástí Benic, snad v roce 1920 se znovu osamostatnily a od roku 1961 se staly součástí Uhříněvsi. Místní národní výbor taktéž dvě místnosti v obecním domku čp. 25 vedle hasičské zbrojnice. Po zrušení národního výboru zde bylo kulturní středisko. V restituci byl domek vrácen původnímu majiteli.

Původně se obec skládala ze dvou osad - Pitkovice a Pitkovičky. Rozdělení mezi nimi vedlo po silnici vedoucí ke Křeslicím. Majitelé velkostatku v Uhříněvsi darovali půdu pro stavbu domků svým dělníkům, a tak prý vznikla osada Pitkovičky. Při tom si ale vymínili, že obyvatelé budou patřit správou, farou i školou do Uhříněvsi, patrně aby se lišili od poddaných z Pitkovic, kteří patřily poštou k Uhříněvsi a školou a farou k Čestlicím. V roce 1921 došlo ke spojení do jedné obce s názvem Pitkovice.

Stavbou historicky cennou je patrový špýchar a brána s bohatě tvarovanou a profilovanou římsou, pocházející z druhé poloviny 18. století, pozůstatky někdejšího poplužního dvora, vzniklého zřejmě na místě původní tvrze.

V blízkosti hasičské zbrojnice stojí dřevěná zvonička z 19. století. Tato lidová stavba s doškovou stříškou zvanou "zouvák" má jeden zvon. Zvonička, přes opravy v roce 1947 a znovu v roce 1964, byla v havarijním stavu. S finanční pomocí odboru památkové péče MHMP byla koncem roku 2000 restaurována a znovu osazena na původní místo. Do jejího základu byla dne 21. června 2001 vložena pamětní schránka s listinami.

Po pravé straně Pitkovického potoka je kopec (dříve zvaný Belveder), nyní přírodní rezervace známá jako Pitkovická stráň. Je porostlá vzácnou květenou, zvláště vyniká koniklec. Dopravní spojení do Pitkovic je autobusem MHD číslo 232.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitkovice

https://historie.praha22.cz/pitkovice.html


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz