Královice

 

Královice - znak

Souřadnice: 50°2′17,02″ s. š., 14°38′9,81″ v. d.

Královice jsou katastrálním územím Prahy, tvořícím území městské části Praha-Královice. Je zde evidováno 12 ulic a 121 adres. Žije zde 315 obyvatel.

Do dnešní doby si Královice zachovaly původní vesnický ráz, díky svým urbanistickým hodnotám se v roce 1991 staly vesnickou památkovou zónou.[1] Mnoho z těchto hodnot je však nyní ohroženo developerskými aktivitami společností Karla Komárka (viz studie pro úpravu Územního plánu Hl.M. Prahy , M.Č. Královice, autor FNA - Ing. Arch. F. Novotný, doporučená ke schválení zastupitelstvem M.Č. Královice na konci roku 2007), které se staly vlastníky 110 ha okolních pozemků.

 

Památky a významné objekty :

Kostel sv. Markéty: Přibližně kilometr od středu obce se nachází kostel sv. Markéty. Stojí na ostrohu asi 30 metrů nad Rokytkou a společně s tvrzí tvoří zajímavou dominantu zdejší krajiny. Na místě kostela stávalo slovanské a poté přemyslovské hradiště. Na románských základech byl vystavěn gotický kostel. Pověst praví, že královna Guta (Jitka), dcera Rudolfa Habsburského a manželka českého krále Václava II., žila na královickém hrádku. Zde se jí roku 1296 narodila dcera Markéta a na její počest dala královna Guta přestavět hrad na kostel a nechala ho zasvětit sv. Markétě. Tato pověst není ale bohužel doložena žádným historickým pramenem. Neexistuje doklad, kdy a kým byl kostel sv. Markéty postaven. S jistotou můžeme říct, že první zmínka o kostele je až z roku 1364 a víme dále, že princezna Markéta se provdala za Boleslava, knížete vratislavského a lehnického, a zemřela ve věku 26 let roku 1322 v Hradci Králové při porodu syna Mikuláše. Oba jsou pochováni v královské hrobce na Zbraslavi s dalšími členy své rodiny.

Tvrz: Unikátnost královické tvrze vychází z jednoho faktu. Na našem území je málo dochovaných věžovitých tvrzí v takové podobě, jako má právě ta v Královicích. Mnoho jiných bylo zbořeno nebo byly v rámci pozdějších přestaveb začleněny do většího komplexu budov.

Vrcholně středověká stavba vznikla možná už ve 13. stol., první nezpochybnitelné datum je ale až rok 1388. V severní fasádě na úrovni prvního patra můžeme najít okenní ostění, které pamatuje právě konec 14. stol. V tomto století byla tvrz obehnána hradbami. Když si ji Pechancové z Královic zvolili v 16. stol. za rodinné sídlo, rozhodli se jí vtisknout tehdejší moderní renesanční ráz. Na jižní straně nechali také zvěčnit letopočet přestavby – 1562. Při této přestavbě dostala tvrz nové klenby, sgrafitovou fasádu a vysazené třetí patro, které snad nahradilo obdobnou konstrukci starší. Na jižní straně byly přistavěny tři prevíty (předchůdce toalet) nad sebou a k severnímu průčelí bylo dobudováno vnější schodiště. Tvrz z lomeného kamene je vysoká přibližně 20 m. Poslední patro, které je předsunuto na kamenných krakorcích, zakončuje valbová střecha.

 

Historie :

Na konci prvního tisíciletí n.l. se v okolí dnešního kostela sv. Markéty nacházelo slovanské hradiště. Hradiště bylo dvoudílné, opevněné valy s příkopy a dřevěnými hradbami. Do jeho prostoru (rozloha 7,5 ha) se vcházelo z jižní a východní strany. Dnes jsou patrné pouze zbytky dvou příčných zpevněných valů, z nichž lépe zachovalý je vnější asi 340 m dlouhý. Podle starých kronikářů zde později stál královský hrad neznámého jména, jehož zbytky jsou možná zazděny do kostela sv. Markéty.

Historické osídlení potvrzuje také nález nádob s popelem a bronzového křížku (8 cm velký, Kristus se sluncem, měsícem a andělem) v roce 1860 na pozemcích č. p. 7 a 8. Nádoby s popelem byly bohužel považovány za nezajímavé a rozbity, ale jsou spolu s křížkem důležitým dokladem toho, že v těchto místech bylo staré slovanské pohřebiště již od 9. stol. Unikátní bronzový křížek je uložen v Národním muzeu.

Nejčastějším uváděným rokem první písemné zmínky o Královicích je rok 1207, ale u několika důvěryhodných zdrojů se objevuje rok 1205 (např. u historika A. Sedláčka). První historicky doložení majitelé dvora v Královicích byli Suda a Sudislav z Královic.

Do počátku 14. stol. patřila část Královic českému králi (od toho je také jméno Královice odvozeno). Dalších sto let vlastní Královice a okolní vesnice církev (nejdříve vyšehradská kapitula, pak řád johanitů).

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovice_(Praha)

https://www.mckralovice.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz