Vinoř

 

Vinoř - znak

Souřadnice: 50°8′47″ s. š., 14°34′43″ v. d.

Vinoř je katastrální území, někdejší vesnice připojená roku 1974 k Praze, od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Vinoř také městská část. Leží na severovýchodě hlavního města Prahy v severovýchodní části městského obvodu Praha 9, podél ulice Mladoboleslavské vedoucí směrem k Brandýsu nad Labem. Má rozlohu 599,92 ha a počet obyvatel 16. října 2006 činil 3147 obyvatel.

 

Památky a významné objekty :

Kostel Povýšení sv. Kříže: Trojlodní stavba bazilikálního typu s půlkruhovým presbytářem, k jehož severní straně je přistavěna čtvercová sakristie. V průčelí čtverhranná věž s cibulovou střechou, po jejíchž obou stranách jsou věžní schodiště, tvořící s věží fasádu. Nad presbytářem sanktusová vížka rovněž s cibulovou stříškou. Původně raně středověký objekt, jehož zbytky dochovány ve zdivu věže. Kostel byl v první třetině 18. století přestavěn a upraven pravděpodobně pod vlivem Františka Maxmiliána Kaňky, který tehdy stavěl vinořský zámek. Za druhé světové války byl poškozen zásahem bomby. Cenná barokní stavba s hodnotným mobiliářem.

Zámek Vinoř: Jednopatrová čtyřboká budova s vydutou střední částí, v níž v přízemí salla terrena a v patře slavnostní dvorana, nad kterou je polygonální věžovitý světlík s mansardou. Spolu s přízemními objekty uzavírá pravoúhlé nádvoří s konkávními nárožími. V interiéru bývalá kaple sv. Jana Nepomuckého. Stavba byla zbudovaná v letech 1719 - 1724 podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Úpravy z let 1919 -1920. Okolo zbytky parkového komplexu.

Středověký objekt v místě dnešního zámku vlastnili od 14. století pražští měšťané. Od 17. století drželi Vinoř až do let druhé světové války Černínové.

 

Historie :

Nejstarší historicky doloženou stavbou v obci je místní kostel, zasvěcený Povýšení sv. Kříže. Původní románská jednolodní stavba byla v letech 1727 -1728 přestavěna do nynější barokní podoby. Projektantem byl pravděpodobně tvůrce vinořského zámku F. M. Kaňka, který původní kostel rozšířil o dvě boční lodi, zvětšil apsidu a k severní straně přistavěl sakristii. V průčelí stavby je hranolová věž, krytá nízkou cibulovitou stříškou. Její zdivo z vrstvené opuky je románské. V horním patře jsou patrny zbytky potrojných okének. Do severní stěny sakristie byl při barokní přestavbě vsazen náhrobní kámen Elišky z Kraselowa, manželky Jana z Dubče. Vnitřní zařízení kostela pochází převážně z 18. století. Starší je pouze gotický dřevěný krucifix z doby kolem poloviny 15. století, restaurovaný v roce 1972. Kolem kostela býval od pradávna hřbitov. Avšak roku 1805 byl zrušen, zachovala se jen původní kostnice.

Vinořské okolí je zdánlivě nevýrazné. Mírně zvlněná rovina, pozvolna se svažující k Labi. Jakkoli je důvěrně známe, stále nás přitahuje svým letitým kouzlem.

Do Vinoře se sbíhá osm silnic ze sousedních míst, což ukazuje na někdejší význam obce. Proudil sem po nich život drobných lidí se všemi radostmi i strastmi. Jezdily po nich ověnčené svatební kočáry do vinořského kostela, tudy vedly pohřební průvody na vinořský hřbitov. Po těchto cestách drkotaly selské potahy, obtížené úrodou z polí. Skotačily na nich generace školáků z okolních vesnic do vinořské školy. Každá silnice měla svůj charakter a zvláštnosti. Dnes na nich jen občas potkáváme turisty při polodenních výletech. A mají věru kam zamířit.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vino%C5%99

https://www.praha-vinor.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz