Čakovice

 

Čakovice - znak

Souřadnice: 50°09′04″ s. š., 14°31′29″ v. d.

Čakovice jsou katastrálním územím Prahy. Je zde evidováno 63 ulic a 878 adres. Žije zde 4 743 obyvatel. Od roku 1926 byly Čakovice městečkem.

Praha-Čakovice je městská část, která byla ustavena od 24. listopadu 1990 a jejíž území tvoří celá katastrální území Čakovice, Miškovice a Třeboradice, celková rozloha je 1018,34 ha. V Třeboradicích se nachází nejsevernější bod hlavního města Prahy. K Praze bylo celé území dnešní městské části připojeno k 1. lednu 1968, městská část leží v městském obvodu Praha 9. Rozšířenou přenesenou působnost pro její území vykonával do konce října 2007 úřad městské části Praha 19 se sídlem v Kbelích, od 1. listopadu 2007 úřad městské části Praha 18 se sídlem v Letňanech.

 

Památky a významné objekty :

Kostel sv. Remigia: Opravdovou raritou je v Čakovicích kostel sv. Remigia. Sama stavba není nijak významná, byla postavena koncem 19. století v novorománském stylu, je však unikátní ve jménu světce, kterému byla vysvěcena. Druhý kostel svatého Remigia totiž v České republice nenalezneme. Toto zvláštní zasvěcení spojuje čakovický kostel s osobou Karla IV. Církevní legenda o sv. Remigiu praví, že to byl kněz římského původu, který žil v letech 436 až 533 v Galii na území dnešní Francie. Byl současníkem francouzského knížete Choldvika, který vyhnal římské legie z celé Galie. Kníže později přestoupil na křesťanství a byl pokřtěn již biskupem Remigiem. Když potom Choldvik pokořil i Vizigoty, stal se nejmocnějším vládcem na území Francie a byl arcibiskupem Remigiem korunován v Remeši jako první královský král. Město Remeš se od té doby stalo tradičním místem korunovací francouzských králů. Král Karel IV. získal schránku s ostatkem sv. Remigia z Francie, k níž měl úzký vztah, a daroval ji chrámu sv. Víta. Pravděpodobně někdy po roce 1409 získali relikvii benediktini ze Slovanského kláštera a přenesli ji do čakovického kostela. Tento kostel je již třetím v pořadí. Nejprve zde stál od roku 1352 malý románský kostelík, potom asi od 1735 zde stál kostel barokní. Roku 1875 rozhodl Filip Schoeller o stavbě nového většího kostela, který se nám dochoval dodnes. Autorem kaple při kostele je Kamil Hilbert (mj. autor dostavby chrámu sv. Víta).

Čakovický zámek: Další významnou stavbou je zámek v Čakovicích. Jeho vznik je datován do 1. poloviny 18. století. Během té doby byl však několikrát přestavován. Významné stavební úpravy nastaly za působení Schoellerů. V té době byl také velmi zveleben zámecký park, kde byl vybudován altán, rybníky, tělocvična. V současné době je zámek využíván zejména pro účely základní umělecké školy, v některých společenských místnostech probíhají různé společenské akce a veřejné schůze místního zastupitelstva.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Za zmínku stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie na Slaviborském náměstí v Třeboradicích ze 14. století, který byl v 18. století částečně zbarokizován.

Čakovický park: K čakovickému zámku přiléhá relativně rozsáhlý park. Je největší oázou zeleně v městské části. Část je upravována ve stylu parku, část plní funkci biokoridoru. V zámeckém parku se nachází rybník sloužící svému účelu - k rybolovu. Dominantou východní části parku je peší osa vedoucí k zámku, obsahující 3 postupně se zvětšující kruhové prvky. Na prvním nejmenším kruhu se nacházejí "bludné" kameny. Druhý kruhový prvek je tvořen pískovištěm a herním prvkem uprostřed a je lemován dvěmi půlkruhovými pergolami nad cestou. Třetí, největší kruh je tvořen jezírkem s lekníny a rozáriem, které protínají různými směry žulové cesty. Na tomto místě se na přelomu května a června (obvykle v období čakovických slavností koná tradiční promenádní koncert. Park je hojně využíván i v zimě, neboť při vhodném počasí je ideálním místem pro bruslení a sáňkování.

Náměstí 25. března: Zklidněný prostor u kostela sv. Remigia je významný především svým názvem. Datum 25. března nám připomíná událost z roku 1945, kdy byl proveden velký nálet na továrny a strategické cíle na severu Prahy, resp. za severovýchodní hranicí Prahy (Vysočany, Letňany, Čakovice). Při náletu zahynuli občané naší obce - dnes městské části.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Historie :

Čakovice se dříve nazývaly Čachovice či Čechovice, což bylo odvozeno od jména Čach nebo Čech.

První písemné zmínky o obci pocházejí z konce 11. století. Je jisté, že před rokem 1352 tu stál kostel. V roce 1850 zde vznikl Pražský cukrovar. Roku 1968 byly Čakovice připojeny k Praze.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakovice

https://www.cakovice.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz