Lochkov

 

Lochkov - znak

Souřadnice: 50°00′09″ s. š., 14°21′10″ v. d.

Lochkov je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Lochkov také městská část na jihozápadě hlavního města Prahy. Je zde evidováno 18 ulic a 234 adres. Žije zde 611 obyvatel. K Praze byla původně samostatná obec připojena roku 1974 a začleněna do městského obvodu Praha 5. 24. listopadu 1990 byla ustavena samostatná městská část Praha-Lochkov.

Původně samostatná venkovská obec Lochkov leží v izolované poloze uprostřed zemědělské krajiny v území, kde se náhorní plošina mezi Slivencem a Radotínem svažuje do Radotínského údolí. Převážná část katastrálního území je součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a na jeho území se nacházejí přírodní památky Ortocerový lůmek, resp. Radotínské skály, národní přírodní památka Lochkovský profil a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Stávající zástavba má charakter venkovského sídla, narůstající postupně kolem historického jádra, které je spolu se zámečkem a bývalým dvorem navrženo k ochraně jako památková zóna. Bytový fond tvoří převážně rodinné domy a zástavbu a drobné provozovny místního významu s minimem pracovních příležitostí. Z veřejného vybavení se zde nachází jen dvoutřídní mateřská škola. Území MČ Lochkov je spádově příslušné základní škole ve Slivenci. Z hlediska sportovního vybavení se v místě nachází areál místního fotbalového klubu SOKOL Lochkov.

Významné plochy lesních porostů při západním a jižním okraji katastrálního území doplňují přírodní nelesní plochy, sady, zahrady a zahrádkové osady. Území východně a severně od centrální části sídel je využíváno k produkci zemědělské činnosti.

 

Historie :

Lochkov je uveden poprvé v písemnostech roku 1399 (v některých pramenech uvedenou 1333), kdy bylo sídlo (zemanský dvůr) s pozemky majetkem Vavřince z Lochkova, dvorského tesaře krále Václava IV. V roce 1435 se uvádí Bořivoj z Lochkova, který se oženil s ovdovělou Dorotou, dcerou Mikuláše Augustina z Prahy, a stal se potom spolumajitelem hradu Okoře. Jedním z dalších vlastníků této vsi byla zemanka Kateřina z Nyněchova, která roku 1467 zapsala klášterním sestrám v Templu v Celetné ulici „6 kop grošů ročního platu s kmetcími dvory některými pozemky v Lochkově“. Po roce 1620 seděl na Lochkově Václav Michna z Vacínova, od něhož jej koupil roku 1637 Rafael Miškovský ze Sebuzína, vzdělaný překladatel a spisovatel, kterého Ferdinand II. povýšil do rytířského stavu, a jehož dcera Lidmila Eusebia, provdaná za rytíře Pachtu, postoupila Lochkov roku 1654 za 6000 zlatých klášteru zbraslavskému. Tehdy zde podle berní ruly kromě jednoho selského a dvou chalupnických stavení stály pouze čtyři pusté selské grunty a jedna pustá chalupa. Klášter držel Lochkov do roku 1686, kdy jej prodal manželům z Wendlingenu. Dcera Marie Julie prodala v roce 1727 Lochkov Josefu Scherzerovi z Kleinmühlu, od jehož bratra jej koupil 1782 Filip Grenett. Roku 1782 byl Lochkov jako velmi zadlužený soudně odhadnut na 22 000 zlatých. V letech 1794 až 1797 jmenují se tu měšťané pražští Jan a Matěj Novákovi, potom od roku 1797 Ferdinand Delorme, který tu tři roky poté zřídil první továrnu na cichorii (cikorii) se sušárnou na čekanku a na další zemědělské produkty potřebné k výrobě cikorky. Ani tento vlastník Lochkov dlouho nedržel. V roce 1804 následoval ve vlastnictví Alois Arioli a po něm rodina Brzorádů (1808 až 1848), která Lochkov koupila za 134 000 zlatých. Alodní (alod = nemovitost a movitost, se kterou jejich vlastník mohl volně nakládat, plné vlastnictví) statek (230,44 ha) se zámečkem, dvorem, vápencovými lomy, vápenicemi a cihelnou roku 1862 koupil po dědicích Josefa Brzoráda Karel Kirschner. V roce 1843 bylo v Lochkově 49 domů s 485 obyvateli. V roce 1848 zde žilo bezmála 500 obyvatel. Lze usuzovat, že zřízení níže uvedené továrny i malého pivovaru se sladovnou přineslo zvýšení počtu obyvatel i větší obsazenost domů. V 19. století byl panský dům č. p. 1 ve dvoře přestavěn na skromný zámeček. Budova obdélníkového půdorysu s věžičkou, balkonem v průčelí a s krátkým křídlem měla také vlastní kapli.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lochkov

https://www.praha-lochkov.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz