Dubeč

 

Dubeč - znak

Souřadnice: 50°3′42″ s. š., 14°35′26″ v. d.

Dubeč (původně v mužském rodu, dnes i v ženském) je katastrální území na jihovýchodě hlavního města Prahy tvořící většinu území městské části Praha-Dubeč. Ves je doložena od 11. století, v letech 1502–1974 byl Dubeč samostatným městečkem, jeho součástí je i místní část Dubeček.

Praha-Dubeč je od 24. listopadu 1990 městská část o rozloze 850 ha, jejímž územím je celé katastrální území Dubeč a přilehlá část katastrálního území Dolní Měcholupy vymezeného západní a jižní hranicí parcel č. 800 (cesta jižně od hřbitova) a 798 (cesta podél západní strany hřbitova). Na dolnoměcholupských parcelách je dubečský hřbitov a nedávno nově postavené ulice U lipové aleje a Kolocova, v nichž probíhá výstavba nových domků. Městská část je součástí městského obvodu Praha 10. Přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 15 v rámci stejnojmenného správního obvodu.

 

Památky a významné objekty :

Významnou památkou Dubče je kostel sv. Petra v Dubečku a sýpka se zbytky tvrze. Na území obce leží dvě chráněná území. Rohožník a Lítožnické rybníky.

 

Historie :

První zmínka o Dubči se datuje již k roku 1088, kdy byla za vlády knížete Vratislava založena kollegiátní kapitula vyšehradská. Původ názvu obce se odvozuje od dubu. Podle některých údajů se totiž dříve v okolí nacházely rozsáhlé dubové lesy, jiné prameny hovoří o odvození od výrazu pro dělníky specializované na kácení a zpracování dřeva, převážně dubů. Dubeč byla dřevařskou osadou zásobující Prahu. V roce 1502 za vlády Jana Dubečského z Dubče byla obec povýšena králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko.

Místní část Dubeček (dříve označovaná jako Malý Dubeč) vznikla o něco později než (Velký) Dubeč.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dube%C4%8D

https://www.praha-dubec.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz