Kyje

 

Souřadnice: 50°05′51″ s. š., 14°32′54″ v. d.

Kyje jsou katastrálním územím Prahy. Je zde evidováno 112 ulic a 1434 adres. Žije zde 8 004 obyvatel.

Nejstarší a nejvýraznější stavební památkou je farní kostel sv. Bartoloměje. Jedná se o jednolodní románskou stavbu z první poloviny 13. století. Původní fara ze 14. století se nedochovala a současná stavba fary je z 18. století.

Obec Kyje byla připojena k Praze v roce 1968. Až na výjimky tvoří zástavbu Kyjí rodinné domky ve čtvrtích Hutě a Rajská zahrada severně od Chlumecké ulice a Lehovec, Nad rybníkem, Aloisov, Staré Kyje a Jiráskova čtvrť ve střední a jižní části katastru. Ke Kyjím katastrálně patří i výrobní areály Laktos a Coca-Cola a odlehlé sídliště Jahodnice.

V Kyjích se nachází nejstarší stavba celé Prahy 14 - románský kostel sv. Bartoloměje, který se stal erbovní stavbou Městské části Praha 14.

 

Památky a významné objekty :

Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích : Je nejstarší stavbou celé Prahy 14. Je to architektonicky velmi cenná stavba, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, pojednávající o románské architektuře. Kostel byl založen pražským biskupem Janem II. v roce 1226 - 1236 a byl postaven v románském slohu jako tzv. tribunový kostel. Je to jednolodní stavba z pravoúhle tesaných pískovcových kvádrů s čtvercovým chórem, obdélnou lodí, věžovou tribunou v mohutné hranolové západní věži v šíři stavby a systémem schodišť a chodeb v síle zdi. Tribuna měla původně i vlastní vstup.

Od 3.5.1958 je kostel na Seznamu nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu.

 

Historie :

Doba založení je neznámá. Místní jméno Kyje se vykládá jako ves Kyjovy rodiny. Vlastní jméno Kyj je doloženo k roku 1052, vzniklo ze staročeského zvolacího jména kyj, ale zřejmě nesouvisí s kyjem jako palicí, tedy jednoduchou zbraní - klackem ma konci rozšířeném. I když pověsti praví, že název mohl vzniknout i od události, kdy bojovníci z Velké Moravy si ze dřeva v lesích na Kyjským rybníkem vyrobili při svém tažení na Čechy, usedlé v té době okolo Vltavy, kyje. První doložená zmínka o vsi pochází z formuláře biskupa Tobiáše, v němž se roku 1289 uvádí "in curia Kig" (ve dvoře Kyjském). Jméno Kyje bylo ve středověku psáno mnohým způsobem, jako např. Kej, Key, Keja, Keje - poslední byl úředně užíván až do začátku 20. století. Kamenný románský kostel byl zřízen kolem roku 1260. V roce 1781 byl v presbytáři kostela nalezen dnes již zmizelý nápis: "Fundator huius eccelessiae Johannes Pragensis episcopus" - tedy zakladatelem kostela by měl být pražský biskup Jan. Ovšem toho jména v historii najdeme hned čtyři pražské biskupy. Podle A. Podlahy (Posvátná místa království českého - 1907) by to mohl být už Jan I. (nejstarší z nich), za jehož biskopování v letech 1134 až 1139 mohl být kostel postaven.Podle opatrnějšího datování /kamenná kostelní stavba/ však fundatorem kostela je nejspíše až třetí z pražských biskupských Janů, tedy Jan III.z Dražic. V té době se jednalo o pouhý hospodářský dvůr s několika staveními, r.1720 víska se sedmi staveními.Ve dvoře zřejmě byla starodávná kaple, Není známo, kdy byl kostel zasvěcen sv. Bartoloměji. Vysvěcen byl po roce 1227 pražským biskupem Janem II.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyje

https://www.praha14.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz