Dolní Počernice

 

Dolní Počernice - znak

Souřadnice: 50°5′9″ s. š., 14°34′32″ v. d.

Městská část Praha-Dolní Počernice je jednou z 57 městských částí, se kterých se skládá hl. město Praha. Území městské části Praha - Dolní Počernice je součástí správního obvodu Praha 14.

 

Památky a významné objekty :

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie : Románský kostelík starobylého zasvěcení dal postavit dnes již neznámý velmož u svého dřevě-ného sídla a dvorce pravděpo-dobně někdy ke konci 12. století.

Ve 14. a 15. století byl rozšířen směrem k západu a přistavěna mohutná věž. Renesanční překlenutí kostelní lodi s trojicí křížových polí s výraznými „hřebínky“ na hranách, nutno připsat Matěji Hůlkovi, který vlastnil Počernice od r. 1562. Dnešní podoba je převážně dílem novorománské úpravy z let 1886-87, oltáře – barokní, s vloženými novodobými obrazy.

Starý a nový zámek s parkem : Dvoukřídlá jednopatrová budova ukrývá ve své hmotě pozůstatky starobylého středověkého feudálního sídla.

Významnou fázi ve stavební historii zámku představuje období po roce 1562, kdy jej získal podnikavý a ctižádostivý novoměstský měšťan Matěj Hůlka, povýšený císařem Ferdinandem I. do šlechtického stavu s přídomkem „z Počernic“. Některé menší renesanční úpravy lze přisoudit i pozdějším významným majitelů Dolních Počernic před Bílou Horou, jako byli Čejkové z Olbramovic, Kaplířové nebo Smiřičtí. Výrazná raně barokní obnova zanedbaného sídla následovala po r. 1644, kdy jej získal hrabě Rudolf z Colloreda.

Bývalý pivovar : Pivo se v Dolních Počernicích začalo vařit nejpozději v 16. století.

V roce 1751 zde tehdejší majitel panství Václav Klement svobodný pán ze Saltzy nechal postavit podél náhonu starého mlýna při hraně parku za kostelem dnešní protáhlé pozdně barokní pivovarské stavení. Následné velké stavební akce probíhaly v pivovaru od r. 1855, kdy panství zakoupila hraběnka Elisabeth Dercsenyi. V období největšího rozkvětu před 1. světovou válkou pivovar produkoval průměrně devět várek týdně a zásoboval 28 hospod v Praze a řadu dalších v okolí Počernic. V roce 1928 prodali Dercsenyiové dolnopočernický velkostatek s pivovarem hl. městu Praze, provoz byl ukončen r. 1936, objekty pozoruhodného souboru sloužily nadále jako dílny a sklady.

Bývalý mlýn : Dnešní soubor bývalého mlýna (č.p.2) začal být budován r. 1862. Jeho architekturu inspirovaly tehdy módní motivy anglické novogotiky.

Pro pohled ze zámeckého parku bylo nejnáročněji řešeno západní čelo hlavní budovy, obložené pískovcovými kvádry.

 

Historie :

První slovanští osadníci pozdějších Dolních Počernic si vybrali pro svá obydlí místo v blízkosti starých dálkových cest, s vazbou na Trstenickou stezku a další důležité zemské cesta, které se sbíhaly k brodu před Rokytku. Jádro nejstarší osady můžeme s největší pravděpodobností hledat v prostoru dnešní staré obce nad brodem přes zúžené mokřinaté údolí Rokytky – na mírném, před povodněmi chráněném svahu s pískovým podložím. Nepravidelně oválný obrys souboru bývalých statků zde dodnes svědčí o starobylém původu osídlení, jeho počátky byly možná ještě v hrazené osadě.

Rozpadem osady v raném středověku a s doplněním o další grunty, došlo potom zřejmě k vytvoření shlukové vsi, jejíž základní urbanistický rozvrh setrval dodnes. Lze předpokládat, že nejpozději ve 2. polovině 12. století získal osadu s okolím jako výsluhu za vojenské či jiné služby některý z knížecích družiníků, jehož jméno (ves lidí „Počerného“). Velmož si potom dal vybudovat při cestě výše nad osadou při hraně bažinatého údolí Rokytky (dnešního zámeckého parku) nepochybně dosud dřevěný sídlení dvorec. U dvorce vyrostl současně nebo o něco později nevelký vlastnický kostelík, jehož panská tribuna navazovala možná – jak bývalo obvyklé – lávkou přímo na obytné patro feudálního sídla. Základní hmota jednolodního románského kostelíka s pravoúhlým kněžištěm, zděná z tesaných pískovcových kvádrů, zůstává dodnes zachována jako vzácný doklad románské stavební kultury na vesnici.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Po%C4%8Dernice

https://www.praha-dolnipocernice.cz


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz