Modřany

 

Modřany jsou od 1. ledna 1968 částí Prahy, dnes jsou katastrálním územím městské části Praha 12, jejíž úřad na území Modřan sídlí. Jejich historie sahá až k 11. století. 13. listopadu 1936 byly povýšeny na městys, 14. června 1964 k nim byly připojeny Komořany a někdy v roce 1963 či 1966 byl modřanský místní národní výbor přejmenovaný na městský národní výbor, což se fakticky rovnalo povýšení na město.

 

Památky a významné objekty :

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Na mírném návrší o samotě uprostřed hřbitova stojí nejstarší historický objekt Modřan - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přesnou dobu jeho založení sice neznáme, ale je zřejmé, že existoval již na přelomu 13. a 14. století. O této skutečnosti svědčí písemná zmínka o plebánovi Vojenovi z Modřan, která pochází ze zápisu z roku 1329, a zároveň i listina Karla IV., jíž v roce 1356 potvrdil ves Modřany i s lesem a zvoníky vyšehradské kapitule. A právě ze zmínky o zvonících je možné usoudit na existenci kostela. V seznamu farních kostelů arcijáhenství říčanského z roku 1384 je modřanský kostel již přímo uveden.

Zvonice: Jižně od kostela na zalesněném návrší, kterému se říká sady, stojí modřanská zvonice. První nepřímá zmínka o její existenci je v již zmíněné listině Karla IV. z roku 1356. Další - opět jen nepřímá - zpráva o zvonici je z roku 1726, kdy byl kostel opatřen novou střechou a současně byl pořízen i nový zvon s obrazem Panny Marie stojící na zeměkouli. Zvon o výšce 78 cm a hmotnosti 328 kg odlil Antonius Schönfeld v roce 1726.

Viniční dům: Viniční dům se nachází pod bývalími Modřanskými vinicemi v dnešní ulici Chuchelská. První zmínky pocházejí z darovací listiny Soběslava II. z roku 1178. Z historických pramenů se můžeme kupříkladu dovědět, že roku 1481 nastala katastrofální neúroda na Modřanských vinicích a roku 1499 naopak nastala nebývalá úroda vinné révy. Ještě v roce 1915 byla rozloha vinice zhruba 2 hektary. V současnosti zbyl z vinice jen zlomek, umístěný na svahu za Viničním domem. Samotný dům, je přízemní stavení, umístěné přímo pod vinicemi, na jeho pozemku se nachází vzrostlý chráněný dub. Samotná stavba má pětiosé průčelí s mansardovou střechou. Uvnitř se nacházejí trámové stropy s původním krovem a mohutný komín. Budova má i malý klenutý sklípek.

 

Historie :

Obec Modřany, jak byla vymezena při zavedení obecního zřízení v roce 1849, zahrnovala kromě vlastní vsi Modřany ještě osady Na Vystrkově, Vinice a Zátiší a samoty Na Beránku, Komořsko (Křičkova cihelna), U Rokosa a V Dolech. Při vzniku Velké Prahy k 1. lednu 1922 byla část Zátiší převedena z Modřan k Hodkovičkám a s nimi připojena k Praze. V Modřanech, asi 400 metrů za hranicí Prahy, byl zřízen úřad potravní daně.

Za první republiky vznikly na území Modřan rozsáhlé kolonie rodiných domků: Tylova čtvrť, Tyršova čtvrť a Čechova čtvrť, Baba I, Baba II a Baba III a zvětšila se kolonie Na Beránku.

Éra společného bydlení v činžovních domech Modřany ani další čtvrti Prahy 12 téměř nezasáhla: po rodinných domech přišla rovnou doba panelových sídlišť.

V roce 1977 začala výstavba sídliště Modřany, které je o něco novější než sousední sídliště Lhotka-Libuš; v té souvislosti byla v roce 1976 malá část území Modřan převedena do katastru Lhotky a v roce 1983 část Lhotky k Modřanům. Sídliště Na Beránku bylo dokončováno v letech 1986–1989.

 

Podívejte se na svatební fotografie Praha a autoškoly Praha.

 

Zdroj článku

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99any


Chcete opravdu krásné svatební fotografie z Vaší svatby? Kvalitního fotografa můžete vybírat na Nej fotograf.cz .

 

TOPlist

optimalizace PageRank.cz